Letní slevy jsou tady! ☀️ -20% na VŠE 🤩 (Kód: LETO24)

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.

 

 1. INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. 1.  Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

 

            2.  V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice   95/46/ES  (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti UNIDAX s.r.o. , IČ: 26452871, se sídlem Dělnická 776/5, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném   Městským soudem v Praze pod sp. zn.C., vložka 83249 (dále jako "Společnost"  nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.

 

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME

 

  1. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

 

   1. Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky
 1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
 2. Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
 3. Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).

 

   1. Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky
    1. Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
    2. Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

 

   1. Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy
    1. Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
    2. Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
    3. Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

 

  1. Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies níže).

 

 1. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME

 

  1. Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 

 1. k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
 2. komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;
 3. analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
 4. řešení Vašich reklamací a stížností;
 5. plnění našich zákonných povinností; a
 6. s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách. 
 7. Zlepšení poskytování našich služeb, propagace zboží a služeb. Můžeme zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, našich smluvních partnerů a vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které nám jsou dobrovolně poskytovány.  Přijímáme opatření, abychom zajistili, že třetí strany jsou ze zákona oprávněny, aby nám tyto informace poskytly. Např. se bude jednat o demografické informace, IP adresy a cookies soubory. Důvodem je zlepšení poskytování našich služeb a propagace našich služeb.
 8. Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s třetími stranami, abychom spravovali a zobrazovali naši reklamu na webových stránkách třetích osob. 
 9. Soutěže a další propagační akce. Na našich webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí můžeme provádět průzkumy, pořádat soutěže nebo jiné propagační akce. Vaše účast v našich propagačních akcích je dobrovolná. V rámci těchto průzkumů, soutěží a propagačních akcí po Vás můžeme žádat Osobní údaje, např. jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresa, uživatelské jméno a podobné údaje. Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě těchto propagačních akcí nebo i za jiným účelem, pokud je to uvedeno v podmínkách konkrétní propagační akce.
 10. Sociální sítě. Máme profil na Facebooku, Instagramu. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů těchto platforem. Ochrana osobních údajů je řešena separátně v rámci každé ze zmíněných platforem.
 11. Registrace k odběru obchodního sdělení (newsletter). Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru, budeme Vám posílat zajímavé informace a nabídky k propagaci našeho zboží a služeb na základě Vámi uděleného souhlasu. Když už e-maily nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu. 
 12. Obchodní sdělení pro naše zákazníky (newsletter). Obchodní sdělení můžeme posílat na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše zboží a služby zákazníkům, dokud se sami z odběru obchodních sdělení neodhlásí. To umožňuje jednoduchý proklik v každém obchodním sdělením, které zasíláme formou e-mailu.

 

  1. Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.

 

  1. Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

  1. V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí 10 let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

Abychom Vám poskytli rychle a přehledně základní údaje o zpracování Vašich Osobních údajů pro naše marketingové účely, shrnuli jsme vše v této přehledné tabulce:

Účel zpracování 

Osobní údaje 

Zákonný důvod pro zpracování 

Doba zpracování 

Zpracovatelé

Běžná analýza návštěvnosti webových stránek, zabezpečení našich webových stránek, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server 

Pseudo anonymizované identifikátory registrovaných uživatelů, 

IP adresa

Oprávněný zájem 

Konkrétní doba uložení u souboru cookies se liší podle konkrétního druhu cookie souborů 

Google Ireland Ltd.,

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

IČO: 368047

 

 Přímý marketing (zasílání newsletterů našim zákazníkům)

Kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo zákazníka) 

 Oprávněný zájem na propagaci obdobného zboží nebo souhlas se zasíláním obchodních sdělení

2 roky od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se z odběru neodhlásíte dříve  

 

ECOMAIL.CZ, s.r.o.,

Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 2762943

 Marketing a propagace našich webových stránek, zboží a služeb

 

 

Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifikátory 

 

 

 

Oprávněný zájem na propagaci obdobného zboží

 

Souhlas

 

 

Po dobu trvání souhlasu 

 

 

 

Google Ads, DoubleClick, Youtube, provozované společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House Barrow Street

Dublin 4, Irsko

IČO: 368047

 Facebook Ireland Ltd., se sídlem Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

 Sklik, Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00  Praha 5 – Smíchov

 Vyhodnocení soutěže, vyhlášení a zveřejnění vítěze na našich webových stránkách a sociálních sítích

 

 

 Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné údaje, které mohou být upřesněny podmínkami soutěže

 

 

Souhlas  

 

 

2 roky od posledního skončení soutěže, pokud svůj souhlas neodvoláte dříve - nebo jiná doba, pokud je uvedena v podmínkách soutěže odlišně 

 

 

 Instagram a Facebook, provozovaný společností Facebook Ireland Ltd., se sídlem Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

 

Youtube, provozovaný společností 

Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House Barrow Street

Dublin 4, Irsko

IČO: 368047

ECOMAIL.CZ, s.r.o.,

Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 2762943

 

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

  1. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

 

 1. je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
 2. je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
 3. je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb);

 

  1. S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail unidax@seznam.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

 

 1. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

  1. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
 1. poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;
 2. jiným společnostem ze skupiny pro výše uvedené účely;
 3. jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

 

  1. Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

 

 1. CO JSOU TO COOKIES A JAK JE VYUŽÍVÁME

 

  1. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

 

  1. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

 

  1. Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

 

  1. V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:
    1. zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo
    2. můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: unidax@seznam.cz, dopisem na adresu společnosti UNIDAX s.r.o., Dělnická 776/5,  PSČ 170 00 Praha 7.

 

 1. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

 

  1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
 1. právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 2. právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
 3. právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 4. právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 5. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 6. právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
 7. právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 8. právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

 

  1. Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

 

 1. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

  1. Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatře­ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

  1. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

 

 1. POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE NEBO CHCETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA

 

  1. Kromě webové adresy www.facebag.cz je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná u UNIDAX s.r.o., Dělnická 776/5, 170 00 Praha 7. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.

 

  1. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, po­třebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpo­vědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky (v pracovní době) na tel. č.: +420777605365, elektronicky na e-mail adrese unidax@seznam.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.
Zpět do obchodu