Pravidla Soutěže

1. Uznání Propagace
Tato propagace není nijak sponzorována, podporována, spravována ani spojena s Facebookem, Instagramem nebo jakoukoli jinou sociální sítí použitou v průběhu soutěže. Všechny informace poskytnuté účastníky jsou shromažďovány společností UNIDAX s.r.o., IČ 26452871, DIČ CZ26452871, se sídlem Dělnická 776/5, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83249 (Dále pouze UNIDAX s.r.o.) a ne společností Meta.

2. Způsobilost
Pro účast v soutěži musí účastníci splňovat všechny požadavky na vstup, jak jsou uvedeny v propagačním příspěvku. Tato soutěž je otevřena pouze právním rezidentům České republiky, kteří jsou ve věku 18 let nebo starší v době vstupu. Zaměstnanci společnosti UNIDAX s.r.o., jejích přidružených společností, dceřiných společností, reklamních, promočních a plnících agentur a právních poradců, jejich bezprostřední rodinní příslušníci a osoby žijící ve stejné domácnosti, nejsou oprávněni.

3. Jak Vstoupit
Účastníci se mohou zúčastnit soutěže navštívením webu www.facebag.cz a vyplněním formuláře pro vstup svou e-mailovou adresou ve vyskakovacím okně určeném pro soutěž. Účastí souhlasí účastníci, že budou vázáni těmito oficiálními pravidly a rozhodnutími společnosti UNIDAX s.r.o., která jsou konečná a závazná ve všech ohledech.

4. Výběr a Oznámení Vítězů
Vítězové budou určeni na základě pořadí přijatých přihlášek. Konkrétně, 100., 250. a 500. účastník, který odešle své přihlášky prostřednictvím webových stránek, bude vybrán jako vítěz. Vítězové budou vybráni a soutěž oficiálně skončí dne 30.4.2024 ve 23:55. Vybraní vítězové budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou při vstupu do 48 hodin od výběru. Pokud vybraný vítěz nemůže být kontaktován, je nezpůsobilý, nepožaduje cenu, nebo včas nevrátí vyplněné a podepsané prohlášení a uvolnění, jak je vyžadováno, cena může být propadnuta a další způsobilý účastník na základě pořadí přihlášky bude vybrán jako náhradní vítěz. Pokud nebude do konce soutěže dne 30.4.2024 shromážděn požadovaný počet účastníků, soutěž bude prodloužena o 14 dnů (tzn. vítězové budou vybráni 14.5 ve 23:55). Pokud nebude požadovaný počet účastníků shromážděn ani do té doby, poslední přihlášený se stává výhercem.

5. Ceny
Vítězové obdrží jeden z následujících produktů: Dámská kožená kabelka Letty Ruga, Kožená kabelka Bety Ruga, Kožené pouzdro na mobil Rose 1. Ceny budou odeslány do pěti (5) pracovních dnů od data obdržení adres vítěžů. Společnost UNIDAX s.r.o. není zodpovědná za žádné zpoždění nebo nedoručení oznámení z jakéhokoli důvodu.

6. Práva na Použití Příspěvků
Po kontaktování budou vítězové také požádáni, zda by byli ochotni pořídit fotografie nebo videa ceny a sdílet je se společností UNIDAX s.r.o. pro propagační účely na sociálních médiích. Pokud budou souhlasit a tyto média poté nasdílí s pořadatelem soutěže, společnost UNIDAX s.r.o. si nárokuje právo na užití těchto materiálů v dalších marketingových snaženích ať už na Sociálních sítích nebo v Newsletteru.

7. Obecné Podmínky
Společnost UNIDAX s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit, pozastavit a/nebo změnit Soutěž, pokud jakýkoliv podvod, virus nebo jiný technický problém naruší správu, bezpečnost nebo průběh Soutěže, jak je určeno společností UNIDAX s.r.o. podle jejího jediného uvážení. V takovém případě si společnost UNIDAX s.r.o. vyhrazuje právo udělit ceny náhodně mezi způsobilé a přihlášené do doby poruchy.

8. Dodržování Zákonů
Tato propagace podléhá všem platným státním a místním zákonům a předpisům a je neplatná tam, kde je zakázána zákonem.

9. Uvolnění
Účastí uvolňují účastníci společnost UNIDAX s.r.o., její příslušné rodičovské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, ředitele, úředníky, zaměstnance a agentury od jakékoliv odpovědnosti za jakékoli zranění, ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v souvislosti se soutěží nebo s jakoukoliv vyhranou cenou.

10. Doba Trvání Soutěže a Úpravy
Soutěž začíná 9.4.2024 a oficiálně končí 30.4.2024 v 23:55, kdy budou vybráni vítězové. V případě, že do této doby nebude dosaženo požadovaného počtu účastníků, soutěž se automaticky prodlouží o dalších 14 dní (tzn. vítězové budou vybráni 14.5 ve 23:55). Pokud nebude požadovaný počet účastníků shromážděn ani do té doby, poslední přihlášený se stává výhercem. Všechny změny týkající se doby trvání soutěže budou komunikovány účastníkům prostřednictvím emailu, kterým se soutěžící do soutěže přihlásili a také na soc. sítích - na FB a IG.

11. Ztráta Nároku na Cenu
Pokud vítěz odmítne cenu v následné e-mailové komunikaci nebo neposkytne požadované informace do pěti (5) pracovních dnů, ztrácí právo na cenu. Pokud cena není požadována do sedmi (7) pracovních dnů od odeslání oznámení nebo pokud je cena vrácena jako nedoručená, vítěz ztrácí právo na cenu. V takových případech si společnost UNIDAX s.r.o. vyhrazuje právo vybrat alternativního vítěze.

12. Ochrana osobních údajů
Celý soutěžní proces se řídí podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou k nalezení zde.Dodatek k Pravidlům Soutěže: Prodloužení Doby Trvání

V návaznosti na rozhodnutí společnosti UNIDAX s.r.o., se doba trvání soutěže "Velká Soutěž" prodlužuje o 14 dní. Tento dodatek upravuje a rozšiřuje původní pravidla soutěže, jak byly zveřejněny.

 1. Nové Datum Ukončení Soutěže:

  • Soutěž, která měla původně skončit dne 30.4.2024 ve 23:55, bude nyní ukončena dne 14.5.2024 ve 23:55.
 2. Výběr a Oznámení Vítězů:

  • V případě, že do nového data ukončení soutěže nebude dosaženo požadovaného počtu účastníků, poslední přihlášený účastník se automaticky stává výhercem.
  • Vybraní vítězové budou i nadále kontaktováni prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou při vstupu do 48 hodin od výběru.
 3. Komunikace Prodloužení:

  • O změně doby trvání soutěže budou všichni účastníci informováni prostřednictvím e-mailu, kterým se do soutěže přihlásili, a prostřednictvím aktualizací na sociálních sítích (Facebook a Instagram) společnosti UNIDAX s.r.o.
 4. Právní Důsledky Prodloužení:

  • Všechna práva a povinnosti účastníků i pořadatele zůstávají v platnosti podle původních pravidel soutěže, pokud nejsou v tomto dodatku explicitně změněna.

Tento dodatek je nedílnou součástí pravidel soutěže "Velká Soutěž" a veškeré další informace a změny týkající se soutěže jsou dostupné na oficiálních stránkách společnosti UNIDAX s.r.o. a v příspěvcích na jejích sociálních sítích.


Zpět do obchodu